Facebook Twitter Linkedin YouTube VK Xing

متانویس

در قسمت متانویس شما میتوانید در 3 زبان فارسی و عربی و انگلیسی با لحنی محاوره ای و حتی کتابی صحبت کنید و برای شما شروع به نوشتن میکند (دقت کنید که محیط باید تا حد ممکن آرام و ساکت باشد تا دقت در نوشتن نیز بیشتر شود (نیاز به اینترنت))