Facebook Twitter Linkedin YouTube VK Xing

متا لنز

شما با استفاده از این ابزار میتونید یک تصویر رو با دکمه ” باز کردن عکس” باز میکنید

سپس در تب “متا لنز” در قسمت کمبو باکس زبان متن درون تصویر را انتخاب کنید

حالا متا لنز آماده است برای انجام کار های زیر

“نمایش ترجمه متن” ,”نمایش متن عکس ” ,”نمایش ابجد متن عکس “