Facebook Twitter Linkedin YouTube VK Xing

به دروس یادگیری ماشین در اینترنت، امتیاز بدهید

یادگیری‌ماشین، زیر مجموعه‌ای از هوش‌مصنوعی است. با استفاده از تکنیک‌های یادگیری‌ماشین، کامپیوتر، الگوهای موجود در داده‌ها(اطلاعات پردازش شده) را یادگرفته و می‌تواند از آن استفاده کند. توجه داشته باشید که…