Facebook Twitter Linkedin YouTube VK Xing

کارمند هستید – رزومه خود را ارسال کنید

کارمند کسی است که به ازای انجام کار فکری در دستگاهی اداری، حقوق دریافت می‌کند و بناست که به طور درازمدت اشتغال داشته باشد. کارمندان به دو بخش کارمندان دولتی…