تاریخچه نرم افزار متا

Facebook Twitter Linkedin YouTube VK Xing

ما عاشق ایران و ایرانی هستیم و برای گسترش دین ائمه و اطهار و علوم درست عرفانی و موفقیت و سلامتی در زندگی بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۸۹، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری آن‌ها، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

چشم انداز :

هدف ما، افزایش استفاده کنند‌گان از ادعیه ها و قرآن و استفاده درست از علوم عرفانی است.و طرز درست زندگی و رسیدن به اوج موفقیت است