چگونه می شود عمیق کار کرد؟ این یک راهنما برای همه است

Facebook Twitter Linkedin YouTube VK Xing

بنا به تحقیقات موسسه گالوپ (Gallup)، کسانی که یکی از همکاران‌شان دوست صمیمی‌شان است، هفت برابر بیشتر از دیگران برای کارشان فعالیت می‌کنند. گالوپ دریافت که حتی دوست صمیمی بودن هم لازم نیست؛ بلکه کسانی که صرفا یک دوست خوب و مناسب سر کار داشته باشند، از کارشان راضی‌تر هستند.

در این مقاله می‌خواهیم ببینیم چگونه می‌توان در محیط کار روابطی استوار و مثبت با دیگران ایجاد کرد. در مورد اهمیت روابط خوب و سازنده خواهیم گفت و خواهید دید که چگونه می‌توانید با کسانی که زیاد آبتان با آنها در یک جوی نمی‌رود، روابط بهتری داشته باشید.

انسان‌ها ذاتا موجوداتی اجتماعی هستند. ما خواهان دوستی‌ها و تعاملات مثبت هستیم، درست همان‌طور که نیازمند آب و غذاییم. پس عجیب نیست که هرچه روابط‌مان با دیگران سر کار بهتر باشد، خوشحال‌تر خواهیم بود و عملکرد بهتری خواهیم داشت. روابط خوب و سازنده منافع دیگری هم به همراه دارند: وقتی ارتباط‌مان با اطرافیان‌مان خوب باشد، از کارمان هم بیشتر لذت می‌بریم. دیگران با تغییراتی که می‌خواهیم ایجاد کنیم بیشتر موافقت و همکاری می‌کنند و در نتیجه خلاقیت و نوآوری ما نیز بیشتر می شود.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *